Angela Verdam

Mail:    angela(at)scherpfotografie.nl

Tel:     +31 (0)6 27005306

Vlissingen


KvK:    55839223

BTW:   NL14.94.54.387B01


Op alle rechtsbetrekkingen van Scherp! Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011. 

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Alg. Voorwaarden Fotografen Federatie (pdf)